Az isteni irgalmasság rózsafüzére Lelkek megmentése Mit lehet tudni a pokolról? Mi az, amit mi teszünk a lelkek megmentése érdekében? Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz
 
”Miután elmerültem  az imában, s egyesültem az összes szentmisével, melyeket az egész
világon bemutatnak, ebben a percben könyörögtem az Úrhoz, hogy ezen szentmisék révén irgalmazzon a világnak, főleg a szegény bűnösöknek, akik épp most haldokolnak. Abban a pillanatban meghallottam lelkemben Isten válaszát. Ezer lélek nyert kegyelmet imám közbenjárásával, melyet Istenhez intéztem. Nem tudjuk, hány lelket kell megmentenünk ima és áldozat által. Ezért állandóan kell imádkoznunk a bűnösökért.” (Napló: 1783)
 
”Ma eljött hozzám az Úr, és azt mondta: ”Leányom, segíts nekem lelkeket menteni! Elmész most egy haldokló bűnöshöz, s imádkozod érte az irgalmasság rózsafüzérét. Ezáltal elnyered számára a bizalmat irgalmamban, hiszen már nagyon kétségbe van esve.”

Hirtelen egy idegen kunyhóban találtam magam, ahol egy öregember szörnyű kínok között haldoklott. Fekhelyét a síró család és sok ördög vette körül. Ahogy elkezdtem imádkozni, a sötétség szellemei sziszegve, fenyegetődzve szétszóródtak. A lélek megnyugodott, s az Úrban való teljes bizalommal elhunyt.
Abban a pillanatban a szobámban találtam magam. Nem tudom, hogyan ment végbe mindez.” (Napló: 1797 - 1798)

 
Ahogy rövid időre beléptem a kápolnába, így szólt hozzám az Úr: ”Leányom, segíts nekem egy haldokló bűnös lelkét megmenteni! Imádkozd érte az irgalmasság rózsafüzérét, amit tanítottam neked.” Amint elkezdtem az imát, megláttam a szörnyű kínok között haldokló lelket. Őrangyala védelmezni akarta, de mintegy tehetetlen volt ennek a léleknek óriási nyomorúságával szemben. Egy sereg ördög várt már erre a lélekre. Mikor imádkoztam, megpillantottam Jézust olyan alakban , ahogy a képen ábrázolják. A szívéből jövő sugarak körülfogták a beteget, és a sötét hatalmak pánikszerűen menekültek.
A beteg békésen még egy utolsót sóhajtott. Ahogy magamhoz
tértem, felfogtam,  milyen fontos ez az ima a haldoklók mellett. Enyhíti Isten haragját.” (Napló: 1565)
 
A Szentolvasó Nem mindig könnyű imádkozni... Részletek Fausztina nővér Naplójából Miután elmerültem az imában... Még egy gondolat... Üzenet, linkek