Az isteni irgalmasság rózsafüzére Lelkek megmentése Mit lehet tudni a pokolról? Mi az, amit mi teszünk a lelkek megmentése érdekében? Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz
 
AZ ISTENI IRGALMASSÁG
RÓZSAFÜZÉRE
    THE DIVINE MERCY
CHAPLET
 
”Tudd meg, hogy némely lélek csak az utolsó pillanatban mondott imádságodnak köszönheti örök üdvösségét. Ismered irgalmam egész mélységét, meríts hát belőle magadnak, de főleg a szegény bűnösöknek. Előbb semmisül meg a föld s az ég, mintsem irgalmam ne fogna át egy bízó lelket.” (Fausztina Nővér Naplója: 1777)     ’Be assured that the grace of eternal salvation for certain souls in their final moment depends on your prayer. You know the whole abyss of My mercy, so draw upon it for yourself and especially for poor sinners. Sooner would heaven and earth turn into nothingness than would My mercy not embrace a trusting soul.’ (Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: 1777)
A Szentolvasó Nem mindig könnyű imádkozni... Részletek Fausztina nővér Naplójából Miután elmerültem az imában... Még egy gondolat... Üzenet, linkek